Spotkanie
Dodane przez ZZPPC Glinojeck dnia Maj 05 2014 19:06:01
Dnia 16 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie Przedstawicieli Pracodawcy oraz Przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych. Główne tematy poruszane na spotkaniu to: aktualna sytuacja na rynku cukrowniczym, zostały zaprezentowane wskaźniki makroekonomiczne, porównanie przeciętnego wynagrodzenia w firmie do sytuacji w sektorze przedsiębiorstw, omówiono wyniki prac nad opisami stanowisk, porównanie wynagrodzeń najbardziej reprezentatywnych stanowisk, ustalono średni wzrost wynagrodzeń, który wyniósł 2% - 1% na podwyżki indywidualne i 1% na wyrównanie płac.