30 - lat Federacji ,,Cukrowników"
Dodane przez ZZPPC Glinojeck dnia Marzec 18 2013 11:29:45
Dnia 11 lutego 2013 r. odbył się III Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. Obrady odbyły się w warszawskiej siedzibie OPZZ i połączone były z obchodami 30-lecia powołania Federacji. W Zjeździe wzięli udział także członkowie naszej organizacji związkowej. Na spotkaniu uczestniczyli Stanisław Kopecki, Marek Gąsiorowski oraz Marek Bieńkowski. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego aktywnie działała w strykturach OPZZ i otrzymała Zbiorową odznakę II stopnia ,, Za zasługi dla OPZZ", 149 działaczy Federacji posiada srebrne i złote odznaki ,,Za Zasługi dla OPZZ". Zjazd podsumował czteroletnią kadencję ustępujących władz i podjął uchwałę w sprawach finansowych, przyjął plan pracy na kolejne lata. W wyborach przeprowadzonych na III Zjeździe Federacji Prezydium Rady Wykonawczej Federacji ukonstytuowało się następująco: Jerzy Sakwiński - Przewodniczący, Adam Olszewski i Zbigniew Orzechowski - wiceprzewodniczący, Andrzej Garczarek - sekretarz, Członkowie Prezydium: Maria Janowska, Witold Bieńkowski, Stanisław Kopecki i Jacek Szamlewski. Na III Zjeździe Federacji, członkowie naszego Związku: Grażyna Sierbista, Marek Bieńkowski, Mieczysław Malinowski oraz Marek Gąsiorowski otrzymali odznaki ,,Za Zasługi dla OPZZ". zdjęcia